Rybactwo i Morze

Cel operacji: Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Efekty: Inwestycja planowana do przeprowadzenia w przedsiębiorstwie Mirko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością polega na zakupie linii do przygotowywania, pakowania i konfekcjonowania ryb i produktów akwakultury w oparciu o technologię typu TRAYSEALER i SKIN – nr 1, automatycznej maszyny foliującej w technologii zgrzewu termicznego z wykorzystaniem próżni i gazu do zamykania opakowań jednostkowych wraz z urządzeniem do wymiany modułów zgrzewających, linii do przygotowywania i pakowania, aparatury kontrolnej, urządzeń towarzyszących
(wagi stanowiskowe i dynamiczne).

Zakup powyższych urządzeń przyczyni się do wprowadzenia nowych i udoskonalonych procesów technologicznych. W nowym procesie technologicznym wykorzystywane będą produkty akwakultury krajowej.

All Rights Reserved Mirko.pl
logo