Rybactwo i Morze

Numer umowy 00009-6524.4-OR1100013/17/18

Cel operacji: Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Efekty: Inwestycja planowana do przeprowadzenia w przedsiębiorstwie Mirko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością polega na zakupie linii do przygotowywania, pakowania i konfekcjonowania ryb i produktów akwakultury w oparciu o technologię typu TRAYSEALER i SKIN – nr 1, automatycznej maszyny foliującej w technologii zgrzewu termicznego z wykorzystaniem próżni i gazu do zamykania opakowań jednostkowych wraz z urządzeniem do wymiany modułów zgrzewających, linii do przygotowywania i pakowania, aparatury kontrolnej, urządzeń towarzyszących
(wagi stanowiskowe i dynamiczne).

Zakup powyższych urządzeń przyczyni się do wprowadzenia nowych i udoskonalonych procesów technologicznych. W nowym procesie technologicznym wykorzystywane będą produkty akwakultury krajowej.

   

 

Numer umowy 0008-6524.4-OR1100012/18/19

W ramach pierwszego etapu operacji pt. „Wdrożenie nowych i udoskonalenie istniejących procesów technologicznych” w ramach działania 5.4 „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury” w zakresie Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 Beneficjent zrealizował następujące zadania:

1. Zakup maszyny do pakowania ryby świeżej (2 szt.).

2. Zakup linii do ważenia i etykietowania ryby świeżej (2 szt.).

 

 

Numer umowy 00009-6524.4-OR1100013/17/18

Cel operacji: Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Efekty: Inwestycja przeprowadzona w przedsiębiorstwie Mirko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością polegała na zakupie linii do przygotowywania, pakowania i konfekcjonowania ryb i produktów akwakultury w oparciu o technologię typu TRAYSEALER i SKIN – nr 1, automatycznej maszyny foliującej w technologii zgrzewu termicznego z wykorzystaniem próżni i gazu do zamykania opakowań jednostkowych wraz z urządzeniem do wymiany modułów zgrzewających, linii do przygotowywania i pakowania, aparatury kontrolnej, urządzeń towarzyszących -waga dynamiczna z detektorami metalu (2 kpl.).

Zakup powyższych urządzeń przyczynił się do wprowadzenia nowych i udoskonalonych procesów technologicznych. W nowym procesie technologicznym wykorzystywane są produkty akwakultury krajowej.

 

 

All Rights Reserved Mirko.pl
logo