Rybactwo i Morze

Numer umowy 00059-6524.4-OR1100002/21/22

Cel operacji: Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Efekty:

Beneficjent zrealizował operację polegającą na wprowadzeniu nowego procesu technologicznego w zakładzie Mirko Sp. z o.o.

W ramach realizacji przedmiotowej operacji Beneficjent zakupił:

  1. Linię do filetowania ryb łososiowatych o min. wydajności 15 ryb/minutę.
  2. Wózek widłowy chłodniczy
  3. Ostrzałkę wstępną do noży
  4. Ostrzałkę końcową do noży

Zakup ww. urządzeń i środka transportu wewnętrznego przyczynił się do spełnienia kryteriów operacji, które były zakładane na etapie sporządzenia Wniosku o dofinansowanie, tj. wzrost zagospodarowania produktów ubocznych, powstałych na skutek głównej działalności, związanej z przetwarzaniem produktów rybnych, powstanie nowych lub udoskonalonych produktów, procesów lub systemów zarządzania przetwórstwem ryb oraz poprawa bezpieczeństwa, higieny i warunków pracy w procesie przetwórstwa rybnego. Ponadto Beneficjent realizuje swoją operację przy wykorzystaniu produktów z akwakultury krajowej, np. pstrąga czy ryb łososiowatych.

   

  

Numer umowy 00009-6524.4-OR1100013/17/18

Cel operacji: Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Efekty: Inwestycja przeprowadzona w przedsiębiorstwie Mirko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością polegała na zakupie linii do przygotowywania, pakowania i konfekcjonowania ryb i produktów akwakultury w oparciu o technologię typu TRAYSEALER i SKIN – nr 1, automatycznej maszyny foliującej w technologii zgrzewu termicznego z wykorzystaniem próżni i gazu do zamykania opakowań jednostkowych wraz z urządzeniem do wymiany modułów zgrzewających, linii do przygotowywania i pakowania, aparatury kontrolnej, urządzeń towarzyszących -waga dynamiczna z detektorami metalu (2 kpl.).

Zakup powyższych urządzeń przyczynił się do wprowadzenia nowych i udoskonalonych procesów technologicznych. W nowym procesie technologicznym wykorzystywane są produkty akwakultury krajowej.

   

  

 

Numer umowy 0008-6524.4-OR1100012/18/19

Cel operacji: Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Efekty:

Inwestycja przeprowadzona w Mirko Sp. z o.o. polegała na zakupie maszyn do pakowania ryby świeżej (2 szt.),   linii do ważenia i etykietowania ryby świeżej (2 szt.), linii do ważenia i etykietowania ryby świeżej,maszyny do pakowania ryby świeżej. W wyniku zakupu powyższych maszyn i urządzeń nastąpiło wdrożenie innowacyjnego procesu produkcyjnego tj. wytwarzanie nowych produktów dotychczas nieprodukowanych w Przedsiębiorstwie. W ramach planowanej inwestycji zakupiono linię do pakowania produktów smażonych, gotowanych i pasteryzowanych, która przyczyniła się do wzrostu zagospodarowania produktów ubocznych powstałych na skutek głównej działalności związanej z przetwarzaniem produktów rybnych. W nowym procesie technologicznym wykorzystywane są produkty akwakultury krajowej. Zastosowane w zakładzie przetwórczym Mirko Sp. z o.o. nowe procesy produkcyjne przyczyniły się do powstania ulepszonego procesu pakowania ryby świeżej w technologii MAP i SKIN, który pozwolił na wytwarzanie znacząco ulepszonych oraz nowych produktów w postaci pakowanych ryb świeżych z akwakultury krajowej. Planowane doposażenie zakładu MIRKO przyczyniło się do poprawy procesów produkcyjnych i zarzadzania Przedsiębiorstwem, a także do poprawy jakości produktów.

       

 

All Rights Reserved Mirko.pl
logo